9.09.2010

Si Goma ay napadaan

Napadaan si Goma. At kami'y napangiti. Click.

No comments: